---------------------------------------------
Xã hội bất công nuôi tôi lớn
Người đời bạc bẽo dạy tôi khôn
Không đâm không chém đời không bể
Không tiền không tài gái không yêu.!
-----------------------------------------------
Học trò ngày nay quậy tới trời
10 thằng đi học 9 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
Còn lại thằng kia cùng gật gù
---------------------------------------

---ĐĂNG NHẬP ĐỂ VIẾT BÀI-- 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 ...ĐỜI HOA HẬU MAI PHƯƠNG...

Go down 
Tác giảThông điệp
congxadoa
Admin
avatar

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 75
Join date : 29/09/2009
Age : 28
Đến từ : xuan hong-nam dinh

Bài gửiTiêu đề: ...ĐỜI HOA HẬU MAI PHƯƠNG...   Fri Oct 09, 2009 6:19 am

::::> ??I HOA H?U MAI PH??NG <::::
Có nh?ng hôm tr?i m?a , nàng t?i l?p trong b? áo dài m?ng s?ng n??c thì ch?ng khác nào màn bi?u di?n thoát y v? ngay t?i sân tr??ng . Tuy v?y , nàng không ?? s? t??ng t??ng c?a l? con trai ?i quá xa , nàng luôn nghiêm kh?c v?i nh?ng hành vi v??t quá gi?i h?n , t? nh? có l?n th?ng Trung béo ng?i sát nàng l?i d?ng làm r?i bút ?? ??a nàng t? d??i lên và c? gan dùng tay ch?m vào ch? kín c?a nàng , nàng li?n cho h?n m?t g?i ch?y máu m?i . V?i nàng l? b?n trai cùng l?p ch? là l? tr? nít mà thôi , lâu lâu nàng ban ?n cho chúng b?ng nh?ng màn h? hang c? ý , là ?? ?? chúng tôn nàng làm n? hoàng r?i .

Ð?i hoa h?u mai ph??ng
Tác gi? : CÔNG XA ?O?
E-Mail : thienhakynhan1990@gmail.com
Nick name trong forum : công xa ?o?
KHÚC M? MÀN

Sân kh?u Phan ?ình Phùng trong ?êm chung k?t hoa h?u toàn qu?c th?t r?c r? v?i muôn vàn ?èn màu và ti?ng nh?c r?n rã . M??i ng??i ??p nh?t trong trang ph?c áo dài truy?n th?ng ?? màu s?c m?t l?n n?a di?u qua sân kh?u ?? ban giám kh?o và khán gi? có d?p chiêm ng??ng tr??c khi ?i ??n quy?t ??nh cu?i cùng . Th?t là không d? gì ?? phán quy?t ai là ng??i ??p nh?t trong s? m??i bông hoa tuy?t s?c ??i di?n cho kh?p các mi?n ??t n??c .


… Gi? phút quy?t ??nh ?ã ??n , Khi ng??i d?n ch??ng trình v?a công b? ng??i ??ng quang Hoa h?u l?n này là cô n? sinh 17 tu?i Ph?m Th? MP c?a thành ph? bi?n HP thì c? khán phòng d??ng nh? v? tung vì nh?ng tràng pháo tay và ti?ng nh?c m?ng , sân kh?u tràn ng?p hoa , kim sa , và ánh ?èn flash c?a nh?ng phóng viên s?n ?nh . Ng??i ??p MP có l? là ng??i h?nh phúc nh?t , ng??i ta th?y nh?ng gi?t n??c m?t sung s??ng tuôn trào trên khuôn m?t di?m l? , nàng d??ng nh? ??ng không v?ng trên b?c danh d? trong khi ng??i ??i di?n tài tr? trao v??ng mi?n , m?i th? d??ng nh? thay ??i h?n , t? gi? phút này nàng ?ã thoát xác t? cô bé l? lem x?u xí ?? tr? thành ng??i ??p nh?t c?a ?êm h?i và t?t c? bao ?i?u k? di?u s? còn ? phía tr??c , kho?n ti?n th??ng kh?ng l? , chuy?n du lich n??c ngoài thú v? , h?p ??ng qu?ng cáo và c? cu?c thi hoa h?u hoàn v? mà nàng s? ???c tham gia v?i t? cách ??i di?n c?a vi?t nam … nàng th?m cám ?n m? , ng??i ?àn bà t?n t?o ?ã sinh ra , nuôi l?n nàng và là ng??i luôn ch?m sóc cho nàng t?ng mi?ng ?n , cái m?c lo cho nàng b?ng b?n b?ng bè . Còn m?t ng??i khác mà nàng ph?i ch?u ?n nhi?u , vì không có h?n thì nàng s? ch?ng bao gi? ??ng ???c trên b?c vinh quang này . Chính h?n trong nh?ng ngày qua ?ã ph?i ch?y ch?t , quà cáp cho các thành viên BGK , chính h?n là ng??i tung ti?n ra ?? ?ám phóng viên vi?t bài l?ng xê nàng , chính h?n ?ã lo cho nàng và m? t? cái vé máy bay ??n ch?n ?n , n?i ? t?i thành ph? sàigòn xa l? trong su?t nh?ng ngày di?n ra vòng chung k?t , và c?ng chính h?n c?ng là ng??i ?ã b? ti?n ra mua s?m cho nàng không thi?u th? qu?n áo , m? ph?m , trang s?c gì ?? nàng ??p h?n h?n nh?ng ng??i ??p khác ?êm nay . Nàng ??a m?t xu?ng hàng gh? th? hai , h?n kia r?i , h?n v?n ng?i yên v? không bi?t bu?n hay vui , khuôn m?t già tr??c tu?i 26 c?a h?n l?i càng nh? ?anh l?i và ch? h?i giãn ra nh?ch mép khi nàng v?y tay và kêu lên :


_ Anh Khánh ?i , ch? em nhá .


Nàng v?n ch?a th? r?i kh?i sân kh?u vì còn ph?i ch? c? man nào là ph?ng v?n , ch?p ?nh l?u ni?m , g?p g? nhà tài tr? , h?a h?n , r? rê , chúc m?ng … t? nh?ng k? mà m?i tr??c ?ây thôi ch? nhìn nàng b?ng con m?t soi mói , dâm ?ãng nh? mu?n l?t tr?n nàng ra ?? so sánh , xét nét và ??nh giá b?ng ch?c tr? nên ngoan ngoãn , c?u tài . S?c ??p th?i m? c?a là m?t món hàng r?t có giá tr? , nàng ?ã nghe câu nói này ? ?âu ?ó , và chính lúc này nàng m?i c?m nh?n ???c h?t ý ngh?a c?a nó . Nàng nh?ch mép , mình ph?i tìm cách nâng giá tr? c?a mình lên ??n t?t cùng .


?ã quá n?a ?êm , Khánh ?ón nàng trong chi?c xe Toyota thuê do h?n t? lái .


_ Chúc m?ng em . Khánh nhát g?ng _ Ta ?i ?n t?i nhé


_ Cám ?n Anh .


Nàng ?áp l?i m?t cách h? h?ng và thoáng ch?nh lòng . Ch?ng l? tr??c ni?m vui vô h?n c?a nàng mà h?n ch? nói ???c v?y thôi sao ? Ch?ng l? h?n ch? bi?t cung ph?ng nàng m?t cách ??y ?? nh? ng??i giàu ch?m sóc con chó c?ng c?a h? thôi ? ? Có l? ?úngv?y , vì nàng bi?t th?a ?i?u h?n mu?n ? nàng không ph?i là tình yêu hay s? ??ng c?m mà là thân xác ki?u di?m c?a nàng . T? hôm nay , khi nàng tr? thành hoa h?u thì cái khát khao c?a h?n có l? t?ng lên b?i ph?n vì h?n s? th?t hãnh di?n v?i m?i ng??i là h?n là ng??i ??u tiên s? h?u ???c bông hoa ??p nh?t ??t vi?t này . Nàng c?ng th?a thông minh ?? bi?t r?ng n?u ?? h?n s?m ??t ???c m?c ?ích ?ó , thì không s?m thì mu?n h?n s? v?t b? nàng nh? ng??i ra v?t b? m?t ??ng gi? rách sau khi ?ã chùi chân mà thôi . Vì v?y nàng t? d?n mình ph?i luôn t?nh táo và ?? phòng .
M?c k? h?n ch? ?i vòng vòng thành ph? , nàng th? h?n mình v? v?i ký ?c tu?i th? , ? ?ó có quãng ??i h?n nhiên hoa m?ng , ? ?ó có m?i tình ??u tuy?t ??p v?n còn v??ng v?n ?âu ?ây…


… M?i qua m?t mùa hè mà cô n? sinh l?p 11 tr??ng TNH ?ã thay ??i h?n khi?n bao chàng trai trong tr??ng ph?i tr? m?t tr?m tr? m?i khi nàng ngang qua . Khuôn m?t thanh tú , làn da tr?ng m?n màng , thân hình d?ng cao có l? ??n m?t mét b?y và nh?ng ???ng nét b?c l?a tu?i d?y thì th?p thoáng trong tà áo m?ng ?ã làm cho ?ám nam sinh và c? nh?ng thày giáo tr? ngây ng?t và ?ám n? sinh không ng?t gièm pha . Chính m? MP c?ng ph?i ng?c nhiên v? s? thay ??i nhanh chóng c?a con mình . M?i ngày nào con bé Hin còn b? chúng b?n trêu ch?c vì cái dáng cao lêu khêu và thân hình lép k?p nh? c?a con trai , ??ùn n?i khi con bé 16 tu?i, m?i l?n nhìn con thay ?? bàv?n còn lo s? vì th?y ng?c nó c?ng ch?ng to ra là bao nhiêu và ch? có vài c?ng lông l?a th?a n?i âm h? . Bà ph?i t? tay ?i mua cho con nh?ng b? ?? lót ??t ti?n có ??n mút dày c?p ?? nó m?c áo dài cho có tr??c có sau và bà c?ng ph?i ch?y tìm kh?p n?i ?em v? cho con nh?ng thang thu?c b? hay s?n v?t quý , mà ng??i ta ch? , ?? b?i b? cho con gái . Th? r?i tr?i c?ng th?u t?m lòng c?a bà , MP v?t l?t xác , chú v?t con x?u xí ?ã tr? thành nàng công chúa tuy?t s?c . Thân hình nàng ph?ng phao h?n lên khi?n ?ò ??c c? ph?i n?i ra liên t?c . B? ng?c c?a nàng ngày nào lép k?p nay c?ng m?ng , m?n màng v?i hai ??u vú xinh x?n chúm chím h?ng nh? n? hoa hàm ti?u . Mông c?a nàng nhô ra tròn ??y , khiêu khích . Phía d??i là ?ôi chân cao kiêu hãnh uy?n chuy?n theo nh?ng b??c ?i , c?p ?ùi tr?ng tròn t?a ngà và ph?n ph?t lông t? , kéo dài cho ??n t?n ph?n c? ?en m??t mát v?a ?? ?? che ph? âm h? . Nh?ng khi nhìn con t?m hay n?m ng? , m? c?a mai ph??ng c?ng không kh?i r?o r?c tr??c v? ??p xuân thì c?a con mình , v?a d?u dàng n? tính v?a h?ng h?c khêu g?i l? lùng . Bà th??ng hay ?ùa v?i con , thôi mai m?t ?i thi hoa h?u ?? mà ??i ??i con à , con gái ??p mà c? ph?i lam l? mãi thì phí l?m . Bà ch?nh lòng khi ngh? ??n thân ph?n mình , v?n là cô gái kinh b?c có ti?ng là ??p gái m?t th?i , ???c bi?t bao chàng trai trong vùng ng??ng m? . V?y mà sau khi l?y ch?ng , sinh liên ti?p hai m?t con , su?t ngày quanh qu?n trong nhà lo toan cho ch?ng con , gi? nhìn l?i th?y mình ch? nh? cái bóng trong nhà , nhan tàn s?c t? cho ??n cu?i ??i …


… ý th?c ???c v? ??p tr?i cho c?a mình , P luôn tìm cách ?? làm tâm ?i?m thu hút chú ý c?a m?i ng??i . Khi ?i h?c , nàng th??ng m?c nh?ng b? áo dài th?t m?ng , may th?t sát nh? phô di?n m?i ???ng cong thân th? . bên trong là b? ?? lót ?m ? nh? xíu không ph?i ?? che mà ?? tô ?i?m nh?ng ph?n g?i c?m nh?t c?a thân th? thi?u n? . M?i khi nàng lên b?ng là b?n con trai trong l?p có d?p n? m?t , qua làn s??ng m?ng c?a chi?c áo dài voan tr?ng chúng thi nhau ?oán già ?oán non xem nàng m?c ?? lót hi?u gì ? th?c tình thì c?ng ch?ng có gì khó kh?n vì nh?ng mi?ng m?c c?a ?? lót nh? n?i ra h?n bên ngoài . R?i khi nàng ki?ng chân lên b?ng vi?t bài , m?i c?p m?t l?i ?? d?n v? kho?ng b?ng tr?ng m?n màng phô ra t?i vùng x? c?a tà áo , r?i ph?n mông c?ng c?ng h?n lên v?t ??ng ten c?a chi?c qu?n lót m?ng . Có nh?ng hôm tr?i m?a , nàng t?i l?p trong b? áo dài m?ng s?ng n??c thì ch?ng khác nào màn bi?u di?n thoát y v? ngay t?i sân tr??ng . Tuy v?y , nàng không ?? s? t??ng t??ng c?a l? con trai ?i quá xa , nàng luôn nghiêm kh?c v?i nh?ng hành vi v??t quá gi?i h?n , t? nh? có l?n th?ng Trung béo ng?i sát nàng l?i d?ng làm r?i bút ?? ??a nàng t? d??i lên và c? gan dùng tay ch?m vào ch? kín c?a nàng , nàng li?n cho h?n m?t g?i ch?y máu m?i . V?i nàng l? b?n trai cùng l?p ch? là l? tr? nít mà thôi , lâu lâu nàng ban ?n cho chúng b?ng nh?ng màn h? hang c? ý , là ?? ?? chúng tôn nàng làm n? hoàng r?i .


Ch? có m?t ng??i th?c s? làm rung ??ng trái tim c?a nàng ?ó là Kim , thày giáo d?y môn Anh v?n c?a nàng . Kim n?m nay 36 tu?i , ??p trai , l?ch lãm, t?ng tr?i và ?ã du h?c n??c ngoài v? . Ch?ng ?ó th? thôi c?ng ?? làm xiêu lòng con tim m?m y?u c?a cô gái d?y thì trong tr?ng và nhi?u khát v?ng . Nh?ng ti?c thay Kim ?ã có v? tuy r?ng v? Kim ? t?n sài gòn và ?i?u khó kh?n h?n là Thày Kim r?t nghiêm kh?c và hình nh? ch?ng có chút tình c?m nào v?i cô h?c sinh cao k?u ng?i bàn cu?i l?p chàng ch? nhi?m c? . Tình yêu có lý l? riêng c?a nó , MP không ch?u chùn b??c , nàng ?ã r?p tâm chinh ph?c chàng thày giáo ??p trai này …
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://tin35.forum-viet.com
 
...ĐỜI HOA HẬU MAI PHƯƠNG...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: GIẢI TRÍ ĐA PHƯƠNG TIỆN-
Chuyển đến 
Copyright © 2006-2008, Yeah1.com SuperStar Corporation. All rights reserved.
Address: 168C-D-E Vo Thi Sau, Dist.3rd, Ho Chi Minh City, Vietnam
Văn phòng giao dịch: 5A Phan Kế Bính, P Đa Kao, Q1, tpHCM
ĐT: (08).5404.3396 - (08).5404.3397 - Fax: (08).54043398.
Thiết kế: Yeah1's Team. Phát triển bởi Yeah1's Members.
Giấy phép ICP số 09/GP-CBC.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1024x768 và trình duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblog